מחשבון דמי ביטוח לאומי

מדוע כדאי להשתמש במחשבון דמי ביטוח לאומי?

הביטוח הלאומי הוא גוף ממשלתי אשר יש להפריש לו כספים מהמשכורת או ההכנסה החודשית.
סכומים אלה קבועים בחוק ומחושבים בדרך כלל על ידי המעסיק.
על מנת למנוע מצב של הורדות מיותרות ושגויות רצוי לחשב את דמי הביטוח הלאומי גם באופן עצמאי.
מחשבון זה מתאים לשכירים, עצמאיים, מקבלי פנסיה מוקדמת ולאלה שאינם עובדים. מעודכן נכון ל 01.01.24

חישוב דמי ביטוח לאומי

הכנסה חודשית:
סטטוס תעסוקתי: שכיר
עצמאי
מקבל פנסיה מוקדמת
עובד משק בית
אינני עובד

מצורפת טבלה לסיוע הבנת חישוב דמי הביטוח הלאומי:

חלק השכר עד 7,522 ש"ח חודשיים מ 7,522 ש"ח ועד ל 49,030 ש"ח חודשיים
לעובדים שכירים 0.40% 7.00%
לעצמאיים 6.72% 11.23%
למי שאינו עובד 4.61% 7.00%
למקבלי פנסיה מוקדמת 0.39% 6.79%
לעובדי משק בית 1.00% 1.00%

מקור: המוסד לביטוח לאומי