מחשבון מס בריאות

מדוע כדאי להשתמש במחשבון לחישוב מס בריאות?

מס הבריאות הינו רכיב שיש לנכות מהמשכורת או ההכנסה החודשית.
מחשבון זה מתאים לשכירים, עצמאיים, מקבלי פנסיה מוקדמת ולאלה שאינם עובדים.

חישוב מס בריאות

הכנסה חודשית:
סטטוס תעסוקתי: שכיר
עצמאי
מקבל פנסיה מוקדמת
עובד משק בית
אינני עובד

מצורפת טבלה להבנת חישוב מס הבריאות:

חלק השכר עד 7,522 ש"ח חודשיים מ 7,522 ש"ח ועד ל 49,030 ש"ח חודשיים
לעובדים שכירים 3.10% 5.00%
לעצמאיים 3.10% 5.00%
למי שאינו עובד 5.00% 5.00%
למקבלי פנסיה מוקדמת 3.10% 5.00%
לעובדי משק בית 1.00% 1.00%

מקור: המוסד לביטוח לאומי